Όλες οι Υπηρεσίες Ενεργειακές Μελέτες – Πιστοποιητικά Απόδοσης

Ενεργειακές Μελέτες - Πιστοποιητικά Απόδοσης

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση ενεργειακών μελετών με τεχνικοοικονομική ανάλυση παρεμβάσεων καθώς και στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για κτίρια όλων των χρήσεων.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), αποτυπώνει την υφιστάμενη ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και καταλήγει σε Πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση.

Είναι απαραίτητο για:

  • Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
  • Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
  • Για την ανάρτηση αγγελίας (στον Τύπο ή στο διαδίκτυο) πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για την αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου στην αγγελία.
  • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου.
  • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’οίκον.
  • Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
  • Όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Έχουμε εκπονήσει μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης σε:

61

Κτίρια της περιφέρειας Κρήτης.

Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ «2 Αοράκια», Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ρεθύμνου κ.α.

7

Κτίρια του Δήμου Ερέτριας.

3

Κτίρια του δήμου Βαθέος της Σάμου.

1

Κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

2

Κτίρια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Πρόταση Παρεμβάσεων μελετάται με σχέση κόστους – οφέλους σε όρους παρούσας αξίας. Αναλαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τεύχη και μελέτες που απαρτίζουν τον φάκελο για την αίτηση ένταξης του κτιρίου σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για ενεργειακή αναβάθμιση όπως το Ηλέκτρα.

Μοιραστείτε τη σελίδα μέσω:
Linkedin