Όλες οι Υπηρεσίες Τακτοποιήσεις Αυθαίρετων

Τακτοποιήσεις Αυθαίρετων

Η διαδικασία αποσκοπεί στη καταγραφή της αυθαίρετης κατασκευής, την κατάρτιση νέων σχεδίων, την εξόφληση Ενιαίου Ειδικού Προστίμου για την διατήρηση της αυθαίρετης κατασκευής και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων.

Από τον ν.1337/1983 έως και τον πλέον πρόσφατο νόμο 4495/2017 έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο για την ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών ή/και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης.

Το πρόστιμο (Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο Ρύθμισης Αυθαιρέτων – Ε.Ε.Π.Ρ.Α.) για την ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (πχ τιμή ζώνης περιοχής, μέγεθος αυθαιρεσίας, έτος ολοκλήρωσης αυθαίρετης κατασκευής κ.α.).

Η εξόφλησή του γίνεται με 3 τρόπους:

Απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:

  • Δόσεις
  • Εφάπαξ εξόφληση – λαμβάνεται έκπτωση 20% επί του προστίμου.
  • Εξόφληση του 30% και το υπόλοιπο με δόσεις – λαμβάνεται έκπτωση 10% επί του προστίμου.

Ως άμεσοι λόγοι για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών -πέραν της νομικής υποχρέωσης- είναι ότι τίθεται ως προαπαιτούμενο για την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας (Εργασίες άρθρ. 30 ν.4495/17, Μικρής κλίμακας, Οικοδομικής Άδειας link) την σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, τη σύσταση συμβολαιογραφικών πράξεων, την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου, την έκδοση άδειας λειτουργίας , την αίτηση για προγράμματα επιδότησης όπως το εξοικονομώ , η Κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Ιδιοκτησίας.

Τα βήματα για την έναρξη και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης είναι:

1ο

Βήμα

Λήψη σχεδίων από το φάκελο της Οικοδομικής Άδειας και από τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών (εφόσον υφίσταται) του ακινήτου.

2ο

Βήμα

Αυτοψία στο ακίνητο, καταγραφή αυθαίρετων κατασκευών ενημέρωση προστίμου, παροχή απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών.

3ο

Βήμα

Κατάρτιση Φακέλου Τακτοποίησης με όλα τα απαραίτητα σχέδια και μελέτες.

4ο

Βήμα

Επιλογή τρόπου εξόφλησης προστίμου και έκδοση αντίστοιχων εντολών πληρωμής αυτού.

Έως και το 2012 δεν ήταν απαιτητή η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών για την οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου . Επίσης ο έλεγχος σε ακίνητα της επικράτειας κατά την ολοκλήρωση της οικοδομικής τους άδειας και την κατασκευή τους, ήταν ελλιπής. Αποτέλεσμα αυτών είναι σημερινοί ιδιοκτήτες ακινήτων να μην γνωρίζουν καν αν η ιδιοκτησία τους έχει αυθαίρετες κατασκευές, ακόμη και αν οι ίδιοι δεν έχουν επέμβει καθόλου σε αυτή. Με εμπειρία σε πάνω από 500 περιπτώσεις ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών, συνιστούμε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για τον προκαταρκτικό έλεγχο του ακινήτου που θέλετε να αγοράσετε, να πουλήσετε, να μεταβιβάσετε ή να μισθώσετε, να ενημερωθείτε για την ύπαρξη ή μη αυθαιρέτων και να δράσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μοιραστείτε τη σελίδα μέσω:
Linkedin